Serendipity by Ann Veronica Janssens @ Wiels Brussel

Ann Veronica Janssens experimenteert met het ongrijpbare. Toch probeert de kunstenares eerder te experimenteren met de verschillende vormen en verschijningen van het ongrijpbare dan ze werkelijk vast te houden. Haar werk is gebaseerd op de zintuiglijke ervaring en op het samenkomen van het lichaam en de ruimte. Ann Veronica Janssens gebruikt licht, kleur, geluid als tastbare materialen voor haar experimenten rond perceptie van de ruimte en beweging. De bezoeker – die ze desoriënteert/verwart door de wijziging/deconstructie van de gekende ruimte – wordt geïntegreerd in haar installaties. Alle zintuigen worden aangesproken om het immateriële zichtbaar en tastbaar te maken.

Van deze experimenten van fenomenen die zich moeilijk laten vatten worden in Wiels verschillende excessen, verschuivingen en grensgevallen getoond : retinale verblindingen, lichtbombardementen, uithollingen, hoogtevrees, oververzadiging, knipperen, constant geluid, vertragingen… Tussen deze fenomenen die zich op de rand van de visuele en auditieve stabiliteit bevinden, worden een tiental nieuwe sculpturen getoond, waaronder zes grootschalige displays die een ware onderdompeling vormen, bestaande uit licht-, kleur-, geluidsbaden.

De meeste sculpturen zijn niet te fotograferen … maar te ervaren.

Ann Veronica Janssens questions the elusive. She tries less to grasp the impalpable and chooses to experiment with its multiple forms and apparitions instead. Janssens work is based on one’s sensorial experience, the encounter of the body and the space. She uses light, colour and sound to create experiences that heighten a viewer’s perception and awareness of space and movement. The visitor – whom Janssens disorientates by the modification and destruction of the known space – is an integral part of her installations. She engages all senses to render the immaterial visible and tangible.

Phenomenal experiences are nearly impossible to capture but often awaken the senses of the individual.  Janssens’ exhibition at Wiels will include sensory experiences for the viewer through the utilization of: dazzle, flashing lights, persistence of vision, vertigo, saturation, speed and infinite sounds …These phenomena border the edge of visual and auditory instability. For her exhibition at Wiels, ten new sculptures will be presented, among which six large devices will be real immersions, like bathing light, sound or colour.

Most of the time her sculptures cannot be photographically captured… but shall be experienced.

Leave a Comment