Lacan

Lacan wordt met Foucault, Derrida en Lyotard gerekend tot de belangrijkste representanten van de stroming in Franse filosofie die de antisubjectfilosofie genoemd wordt. Deze filosofie is een reactie op het traditionele eenheidsdenken ook wel identiteitsfilosofie genoemd. Genoemde filosofen zijn vooral tijdgenoten. Zij vormen geen actieve groep. De antisubjectfilosofie verwerpt het idee dat de individuele mens als grondslag kan dienen voor het filosofisch denken. Dat de mens de waarheid in pacht zou hebben of via de wetenschap zou kunnen krijgen, vinden zij een grenzeloze overschatting van de kwaliteiten die toegeschreven worden aan het feit dat mensen kunnen denken. Kortom het idee van de mens als subject van de geschiedenis vormt een misvatting. De taal is in het werk van deze filosofen een belangrijk aanknopingspunt. De mens die er prat opgaat, dat hij spreekt, is in feite horig aan de orde die de taal sticht. De verschillen tussen deze filosofen spitsen zich vervolgens vooral toe op een viertal aspecten: het samenvallen van de taal en het vertoog (Foucault), de plaats die het individuele spreken kent ten opzichte van de taal (Lacan), het verschil tussen spreken en schrijven (Derrida) en de kwestie van de pragmatiek van de verhalende kennis en de zelflegitimatie van de wetenschappelijke kennis (Lyotard).

via Lacan.

Media Art Net | Dammbeck, Lutz: Hercules Concept: War of the Viruses

«Hercules Concept: War of the Viruses»

Created in 1996-97, this installation carries forward the ‘Hercules’ project Lutz Dammbeck begun in 1982 when still based in Leipzig. On the hard disk of a PC the visitor finds a game entitled ‘Demiurg’ as well as a ‘global formula’ simulating ‘unlimited access to genetic stock in its entirety’. The demiurge-cum-player can assemble what happens to be required identities, civilizations, nations – from the material provided. Light boxes are equipped with blueprints for the modern age: the schemes and plans for a computer virus, streams of nomads, airports, Monte Verita, and so on. Despite internetworking and globalization, polarizing thought remains dominant – Dammbeck points to the disturbing inability to deal with the non-identical.

via Media Art Net | Dammbeck, Lutz: Hercules Concept: War of the Viruses.

Dreams of Reality

SHOT: Documenting current spaces, by Robert William OverwegRobert Overweg is a photographer in the virtual world, he sees the worlds of first and third person shooter games as the new public spaces of contemporary society.Overweg dwells by foot or by air through the outskirts of the virtual world which he dissects through his photography. He documents the similarities and the differences between the virtual and the physical world while making use of the new possibilities the virtual world give him as a photographer.

via Dreams of Reality.