Electrified 02 @ S.M.A.K.

– Hacking Public Space staat – naast het aftasten van de grenzen tussen de verschillende kunstenvelden en de manier waarop kunstenaars de publieke ruimte vandaag betreden – ook voor ‘onderzoek’ naar veranderende tendensen die de notie ‘publieke ruimte’ de afgelopen dertig jaar in zwang houden. In die zin presenteert het project zich als een complementair drieluik: zestien internationaal opererende kunstenaars met zeer uiteenlopende achtergronden tonen bestaand en nieuw werk in het museum. Meer dan de helft van hen onderneemt ook acties in de stad – zogenaamde ‘city hacks’. Deze worden gedocumenteerd en gaandeweg in de tentoonstelling geplaatst.

via S.M.A.K..