Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers intersecting in the grey zone. | z33

Grijze zone

In de kunstwereld wordt er over een galerijruimte vaak gesproken als een ‘white cube’, een lege witte doos waarbinnen de kunst ongestoord kunst kan zijn. In het theater wordt gesproken over de ‘black box’, het podium waarop acteurs een imaginaire wereld creëren. Met het project ‘Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers instersecting in the grey zone’ zoekt bolwerK de tussenruimte op, een ongedefinieerde, interpretatieve ruimte tussen de plooien van de geijkte systemen. De grijze zone is een interpreteerbare ruimte. Het is een zone vol potentialiteit, waarin de nadruk ligt op dynamiek en actie. De grijze zone nodigt dan ook de kunstenaars, de toeschouwers, de tentoonstellingsbezoeker en de toevallige passant uit tot vrije bijdrage.

De tentoonstelling valt het best te vergelijken met een doorlopende performance waarin de bezoeker zelf een rol speelt.

via Nepotists, opportunists, freaks, friends and strangers intersecting in the grey zone. | z33.