Max Sudhues / Neben Sonnen / Koffer Berlin | Nieuws

Max Sudhues / Neben Sonnen / Koffer Berlin | Nieuws

In een ‘parcours’ van installaties, diverse projecties, videoloops en een grote verscheidenheid aan gecombineerde materialen exploreert Max Sudhues de grensgebieden tussen het analoge en het digitale, tussen licht en schaduw. Hierbij verwijzend naar het ogenschijnlijk statische karakter van alledaagse zaken die in wezen voortdurend onderhevig zijn aan verandering. Elk object blijft ook op zichzelf functioneren binnen de installatie, maar verbindt zich telkens met een bizarre, narratieve en complexe fantasiewereld. Op die manier ontstaan diverse visuele lagen. Max Sudhues zoekt achter de vertrouwde voorgrond in het alledaagse naar momenten van verwarring en vervreemding, naar verschijningen die de gewone perceptie kunnen openbreken.

via Max Sudhues / Neben Sonnen / Koffer Berlin | Nieuws.