POSTER making

De tentoonstelling is het resultaat van een onderzoeksperiode naar het format ‘poster’. Uitgangspunt daarbij was het onderscheid dat de Franse cultuursocioloog Michel de Certeau maakt tussen ‘strategie’ en ‘tactiek’ in zijn boek uit 1980 ‘L’invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire’ .In zijn boek betoogt de Certeau dat de kloof tussen de homogeniteit van de grote wetenschappelijke, politieke of filosofische verhalen en de heterogeniteit van dagdagelijkse praktijken onoverbrugbaar is. Deze kloof is niet van voorbijgaande aard, maar is de essentie van wat we moderniteit noemen: een intrinsiek gespleten gebeuren, een onophefbaar problematisch en tegenstrijdig proces waarin naar uiteenlopende antwoorden wordt gezocht op de problematisch geworden relatie tussen beeld en wereld, taal en daad.

via POSTER making do : laatste week | Nieuws.