De wereld is groter dan data

Computers begonnen hun loopbaan ooit als mens. Op zwart-witfoto’s zijn ze te zien, de menselijke computers uit het midden van de twintigste eeuw: vrouwen die met scherp geslepen potlood op papier het traject van ruimteraketten, kogels of atomen berekenden, soms geholpen door logge machines en calculators, maar vooral vertrouwend op hun eigen wiskundige denkkracht.

Source: De wereld is groter dan data – De Groene Amsterdammer