Viktor Sjklovski

Viktor SjklovskiViktor Sjklovski is vooral bekend als theoreticus. Hij is de oprichter van Opajaz, een groep mensen die de po�tische taal wilden bestuderen. Hun aandacht ging vooral uit naar de literatuur uit het Russisch Futurisme. In Opajaz werd de basis gelegd voor het Formalisme , een beweging waarin Sjklovski ook een belangrijke rol speelde. Het Formalisme ging uit van literatuur als bijzondere vorm van taal en wilde de sociale context buiten beschouwing laten. Ze richtten zich bij de beschouwing van literatuur dus puur op de tekst. Het leven van een schrijver of de sociaal-politieke achtergrond waren volgens hen niet van belang. Deze idee�n sluit goed aan bij de opvattingen van de Futuristen, die dit ook in hun kunst en literatuur tot uiting wilden brengen.Sjklovski zondigt overigens tegen deze regels in zijn boek over Majakovski, een dichter waar hij goed bevriend mee was

Source: Sjklovski