Een nieuwe canon: Norman Klein over Scripted Spaces

Norman Klein is een cultuurtheoreticus en -criticus uit Los Angeles en auteur van The History of Forgetting: Los Angeles and the Erasure of Memory 1997 en The Vatican to Vegas: The History of Special Effects 2004. Het eerste boek neemt de afbraak van de wijk Bunker Hill in Los Angeles in de periode van 1960 tot 1980 als uitgangspunt. Met een breed arsenaal aan bronnen, variërend van de filmgeschiedenis van Hollywood tot aan romans en ‘docufabels’, beschrijft hij hoe het kan dat een ooit levendige wijk met 250.000 bewoners, die langzaam maar zeker ten prooi viel aan infrastructuur en vastgoedontwikkeling, vrijwel uit het collectieve geheugen is verdwenen. Het tweede boek gaat over special effects en scripted spaces, ruimtes die de kijker in het centrum plaatsen, hem vermaken, richting geven en zo als het ware deel maken van een vertelling scripted space betekent zoveel als ‘versleutelde ruimte’ of ‘draaiboekruimte’.[1]

via Metropolis M » Magazine » 2007-No4 » Een nieuwe canon.

Leave a Comment