Joseph Plateau

Hij ontdekte en formuleerde het fenomeen van de gezichtstraagheid of lichtnawerking: het fysisch verschijnsel waarbij een beeld nog gedurende een zeer korte tijd op het netvlies van het oog blijft ‘hangen’. We kennen allemaal dit verschijnsel wanneer we in een lichtbron kijken en dan de ogen dichtknijpen: de lichtvlek blijft nog op het netvlies nawerken. Op basis van dit gegeven construeerde Plateau in 1831 zijn fenakistiscoop ook wel fantascoop en optische illusie genaamd Grieks voor ‘vals beeld’ een toestel waarmee hij een serie van opeenvolgende tekeningen doorlopend ‘in beweging’ kon brengen. Hiermee legde hij de basis voor de cinematograaf en de filmindustrie.

via Joseph Plateau – Wikipedia.

and more: http://mhsgent.ugent.be/engl-plat5.html