Lacan

Lacan wordt met Foucault, Derrida en Lyotard gerekend tot de belangrijkste representanten van de stroming in Franse filosofie die de antisubjectfilosofie genoemd wordt. Deze filosofie is een reactie op het traditionele eenheidsdenken ook wel identiteitsfilosofie genoemd. Genoemde filosofen zijn vooral tijdgenoten. Zij vormen geen actieve groep. De antisubjectfilosofie verwerpt het idee dat de individuele mens als grondslag kan dienen voor het filosofisch denken. Dat de mens de waarheid in pacht zou hebben of via de wetenschap zou kunnen krijgen, vinden zij een grenzeloze overschatting van de kwaliteiten die toegeschreven worden aan het feit dat mensen kunnen denken. Kortom het idee van de mens als subject van de geschiedenis vormt een misvatting. De taal is in het werk van deze filosofen een belangrijk aanknopingspunt. De mens die er prat opgaat, dat hij spreekt, is in feite horig aan de orde die de taal sticht. De verschillen tussen deze filosofen spitsen zich vervolgens vooral toe op een viertal aspecten: het samenvallen van de taal en het vertoog (Foucault), de plaats die het individuele spreken kent ten opzichte van de taal (Lacan), het verschil tussen spreken en schrijven (Derrida) en de kwestie van de pragmatiek van de verhalende kennis en de zelflegitimatie van de wetenschappelijke kennis (Lyotard).

via Lacan.

De Avant-Garde: ‘Depression’ @ Marres Maastricht

‘Marres, centrum voor contemporaine cultuur’ is een charmant initiatief in een prachtig gebouw in de binnenstad van Maastricht. Achter het gebouw ligt een tuin waar een soort permacultuur ontwerp een prettig rommelig aanzien creëert.

Het onderwerp ‘Depression’ en de omschrijving hiervan door de curatoren Lisette Smits en Dan Kidner klinkt interessant. “…there are a number of distinct themes that emerge from the exhibition: the fate of the 20th century avant-gardes, cultural representations of economic systems and financial crises, the mourning of social systems and political movements, and personal and collective loss. ….” vermeld het persbericht.

via Endless Lowlands » Blog Archive » De Avant-Garde: ‘Depression’.

PureData

Pd (aka Pure Data) is a real-time graphical programming environment for audio, video, and graphical processing. It is the third major branch of the family of patcher programming languages known as Max (Max/FTS, ISPW Max, Max/MSP, jMax, etc.) originally developed by Miller Puckette and company at IRCAM. The core of Pd is written and maintained by Miller Puckette and includes the work of many developers, making the whole package very much a community effort.

link: http://puredata.info

Some tutorials:

http://www.pd-tutorial.com/english/index.html

http://www.ekran.org/pd/

http://www.obiwannabe.co.uk/html/sound-design/sound-design-all.html

Rhizome thinking vs three thinking.

“In botany, a rhizome (from Greek: ῥίζωμα, rhizoma, “root-stalk”) is a characteristically horizontal stem of a plant that is usually found underground, often sending out roots and shoots from its nodes. Rhizomes may also be referred to as creeping rootstalks, or rootstocks.”

source wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome

—//–

“The rhizome itself assumes very diverse forms, from ramified surface extension in all directions to concretion into bulbs and tubers. When rats swarm over each other. The rhizome includes the best and the worst: potato and couchgrass, or the weed. Animal and plant, couchgrass is crabgrass. We get the distinct feeling that we will convince no one unless we enumerate certain approximate characteristics of the rhizome. “(Deleuze)

reed more / link: http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/kellner/deleuze.html

—//–

link to articles: